Chcete zlepšit místo, kde žijete? Máte nápad pro Humpolec? Podejte návrh a zapojte se! Diskutujme, vyměňujme si spolu nápady a hlasujme o nich. Pojďme si tvořit „Naše město“ a společně rozhodnout, kam půjde 1,5 miliónu.

Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétního projektu, zpravidla investičního charakteru. V rámci něj navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích diskutují, hlasují, přičemž výslednou realizaci vítězného projektu zajistí město Humpolec. Participativní rozpočet je určen k realizaci konkrétních opatření, které budou sloužit obyvatelům města Humpolce a přispěje ke zkvalitnění jeho veřejného prostoru. Pro participativní rozpočet bude na kalendářní rok 2024 vyhrazena celková částka 1.500.000,- Kč pro realizaci maximálně pěti projektů.
Přečtěte si úplné znění Pravidel pro participativní rozpočet a předkladatele pod odkazem: Pravidla pro participativní rozpočet: Participativní rozpočet: Humpolec (mesto-humpolec.cz).

Harmonogram

Podej návrh
01.02.2024 - 31.03.2024
Hlasování
15.05.2024 - 30.06.2024
Výsledky
01.07.2024 - 05.07.2024
Realizace
08.07.2024 - 31.12.2025
(c) 2024 VERA, spol s.r.o. Verze: 20.05.03